Zuneigung 

Eisen, geschmiedet


Blaues Gewand 

Eisen, geschmiedet


Trinität

Eisen, geschmiedet


Walküre

Eisen, geschmiedet


Geflügelter Stier

Eisen, geschmiedet